سامانه ثبت نام افراد متقاضی کار

*این سامانه متعلق به کانال تلگرامی مسئولین فنی صنایع غذایی، آرایشی و بهداشتی استان یزد میباشد. *تمام فعالیت های شما در این سامانه تحت نظر بوده و ثبت و ضبط می شود. *هر نوع دسترسی و فعالیت غیر مجاز پیگرد قانونی خواهد داشت. *پرکردن فیلدهای ستاره دار الزامی است. *به اطلاعات ناقص و یا نادرست ترتیب اثر داده نمیشود. *این اطلاعات صرفاً جهت اطلاع رسانی و تسهیل ارتباط متقاضیان کار مسئول فنی می باشد. *ثبت نام در این سامانه هیچ حقی در افراد ثبت نام کننده جهت استخدام ایجاد نمی نماید. * کارفرمایان باید تقاضای خود را در فرم مربوط به خود ثبت نمایند. تماس با متقاضیان مسئول فنی از طریق راه ارتباطی شما در فرم (شماره موبایل) می باشد و از طریق کانال مسئولین فنی صورت می پذیرد. *طی مراحل قانونی و تکمیل مدارک و تأیید کمیته فنی جهت صدور پروانه مسئول فنی الزامی است. *مدرک مسئول فنی غذایی و بهداشتی بایستی با نوع صنعت تطابق داشته باشد. تطابق مدرک مسئول فنی با نوع صنعت را در چارت مسئولین فنی بررسی نمایید. *کانال مسئولین فنی، مطابق با درخواست متقاضی (کارفرما) و اولویت و تطابق لیست متقاضیان مسئول فنی با درخواست کارفرما، نسبت به معرفی شخص متقاضی اقدام مینماید. * اخذ هرگونه چک و سفته یا برگ سفید امضا توسط کارفرما تحت عنوان حسن انجام کار و جبران خسارت از مسئول فنی یا قرارداد خارج از عرف و پایین تر از مبلغ مورد تایید، ممنوع می باشد.  

  • شماره موبایلی را که همیشه پاسخگو هستید وارد نمایید، زیرا پل ارتباطی ما با شما فقط همین شماره میباشد.
  • Date Format: YYYY slash MM slash DD
  • ۷ − ۷ =
    حاصل جمع یا تفریق را با اعداد انگلیسی وارد نمایید
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .