سامانه ثبت نام واحدهای متقاضی مسئول فنی

*این سامانه متعلق به کانال تلگرامی مسئولین فنی صنایع غذایی، آرایشی و بهداشتی استان یزد میباشد. *تمام فعالیت های شما در این سامانه تحت نظر بوده و ثبت و ضبط می شود. هر نوع دسترسی و فعالیت غیر مجاز پیگرد قانونی خواهد داشت. *کانال مسئولین فنی استان یزد آن بخش از اطلاعات را که جنبه محرمانه دارند در اختیار هیچ شخص حقیقی یا حقوقی قرار نخواهد داد. *ثبت نام در این سامانه هیچ گونه حقی را برای شما ایجاد نمیکند. *پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است. *به اطلاعات ناقص و یا نادرست ترتیب اثر داده نمیشود. * اخذ هرگونه چک و سفته یا برگ سفید امضا توسط کارفرما تحت عنوان حسن انجام کار و جبران خسارت از مسئول فنی یا قرارداد خارج از عرف و پایین تر از مبلغ مورد تأیید، ممنوع می باشد.