راهنمای کارت فعالیت مسئول فنی

مدارک لازم جهت احراز صلاحیت مسئول فنی در سامانه TTAC:

۱- فایل عکس پرسنلی مسئول فنی (در اندازه  ۱۹۹ کیلو بایت)

۲-تصویر صفحه اول شناسنامه

۳- تصویرکارت ملی جدید

۴- فرم گواهی امضا مسئول فنی در یکی از دفاتر رسمی (کلیک نمایید)

۵-اصل مدرک تحصیلی مسئول فنی

۶-تصویر گواهی های دوره های آموزشی مسئول فنی

۷-تصویر پروانه های مسئول فنی فعلی یا قبلی به عنوان سابقه کار

مراحل اخذ کارت فعالیت مسئول فنی:

۱- ورود به سایت TTAC  و ورود به بخش عضویت

۲-ثبت نام واحد تولیدی از طریق یکی از گزینه های: ثبت نام شرکت(در صورتیکه به نام شرکت باشد)-ثبت نام کارخانه/کارگاه(در صورتیکه به نام شخص باشد)و تکمیل مدارک و مستندات و تعیین حوزه فعالیت غذا یا آرایشی(توجه حوزه فعالیت واحد ومسئول فنی باید یکسان باشد)

۳-ثبت نام مسئول فنی در قسمت درخواست صلاحیت مسئول فنی وتکمیل مدارک خواسته شده و انتخاب حوزه فعالیت غذایی یا آرایشی وارسال به کارشناس

۴-تایید صلاحیت مسئول فنی از طریق شرکت در کمیته و گذراندن آموزش بدوخدمت و بارگذاری گواهی در کارتابل و تایید نهایی توسط معاونت غذا ودارو

۵- مراجعه مدیرعامل به کارتابل خود(از طریق عضویت/ورود به سامانه) و در قسمت اطلاعات شعب قسمت استخدام مسئول فنی ارسال درخواست همکاری به مسئول فنی

۶-مراجعه مسئول فنی به کارتابل خود(از طریق عضویت/ورود به سامانه) و قبول همکاری توسط مسئول فنی

۷- مراجعه مدیرعامل به کارتابل خود (از طریق عضویت/ورود به سامانه)و قسمت اطلاعات شعب/پروانه ها و پرداخت الکترونیک فیش مربوطه در سایت

۸- سپس در همان قسمت اطلاعات شعب /فعالیت ها تعریف نام کاربری جهت مسئول فنی به طوری که با نام کاربری قبلی مسئول فنی(شخصی) متفاوت باشد

۹-صدور وچاپ کارت فعالیت مسئول فنی از طریق کارتابل مدیرعامل

۱۰-مهر وامضا کارت توسط مسئول فنی ومدیرعامل(ساخت مهر مسئول فنی شامل: نام و نام خانوادگی وشماره ۵ رقمی فعالیت)

نکات مهم :

*پس از ثبت نام در قسمت احراز صلاحیت وتکمیل وبارگذاری کامل مدارک باید با انتخاب زمینه فعالیت گزینه ارسال به کارشناس را بزنید. پس از آن صفحه آبی رنگ شده وغیر قابل تغییر می شود.

*دقت نمایید صرفا حوزه فعالیت غذایی یا آرایشی علامت زده شود از تیک زدن سایر حوزه ها مانند دارویی تجهیزات پزشکی به علت نامرتبط بودن با حوزه کاری شما خودداری کنید در غیر اینصورت امکان بررسی وتایید توسط استان نبوده و باید راسا از سازمان غذا ودارو انجام پذیرد.
*پس بررسی وبرگشت توسط اداره نظارت مجدد با مراجعه به کارتابل خود ودر قسمت رزومه با مشاهده قسمت روند مدرک از تایید یا رد مدرک و از نتیجه احراز صلاحیت مطلع گردید.  *پس از تایید احراز صلاحیت مسئول فنی ، تایید شدن تمام مدارک ارسالی، مدیرعامل ازکارتابل خود در قسمت اطلاعات شعب / استخدام مسئول فنی با جستجوی نام مسئول فنی درخواست همکاری به مسئول فنی ارسال می نماید.
 *سپس مسئول فنی از کارتابل خود در قسمت پروانه هایا فعالیت ها درخواست همکاری را قبول می نماید.
*پس از قبول همکاری مسئول فنی در کارتابل مدیر عامل قسمت اطلاعات شعب با بررسی تمام شعب تعریف شده نام مسئول فنی در قسمت پروانه ها یا فعالیت ها ظاهر می گردد.
* قبل از تایید همکاری نسبت به عقد قرارداد و تایید جامعه صنفی از نظر قوانین کار اقدام نمایید و پس از توافق مبلغ قرارداد تایید همکاری را بزنید.
*در هنگام قطع همکاری نیز حتما با هماهنگی با جامعه صنفیمسئولینفنی ابتدا نسبت به اخذ کلیه حق و حقوق خود اقدام وسپس نسبت به قطع همکاری اقدام نمایید.
*باتوجه به اعلام سازمان غذا ودارو استعفا وتسویه فیزیکی ملغی می باشد.

قرارداد کار صنفی مسئول فنی *جدید

پس از تایید کمیته فنی غذا ودارو جهت عقد قرارداد فرم پرینت گرفته و حضوراً مدیرعامل ومسئول فنی در دفتر جامعه صنفی حضور یابد .شماره تماس هماهنگی جامعه صنفی:۰۹۲۰۶۰۰۶۰۳۰مهندس قریشیان ساعت۸ الی۱۴

توجه:

* در هنگام وارد کردن تاریخ در سامانه TTAC با کلیک بر روی تاریخ سال، ماه وروز باید به صورت انتخابی تعیین شود از تایپ کردن خودداری نمایید.

* پس از ثبت نام اولیه رمز عبور را باید تغییر دهید بنابراین در هنگام ثبت نام یک رمز ساده تعریف نمایید و پس از ورود به سامانه رمز اصلی خود را تعیین کنید(رمز باید شامل یک حرف بزرگ یک حرف کوچک یک کاراکتر مانند @ یا # یا * …. و۸عدد به انگلیسی  باشد)

* شماره فعالیت مسئول فنی پس از ارسال همکاری مدیرعامل در قسمت فعالیت ها در کارتابل مسئول فنی قابل مشاهده است.

* در صورت نداشتن گواهی دوره های آموزشی باید نسبت به شرکت در دوره های مرتبط و بویژه دوره آموزش بدو خدمت اقدام و پس از اخذ گواهی دوره جهت بارگذاری اقدام نمایید.

* مسئول فنی دارای سابقه کار باید پروانه مسئول فنی خود را در قسمت سوابق کاری بارگذاری نمایند.

* رشته های نامرتبط در صورت نداشتن سابقه مسئول فنی امکان فعال شدنحوزه  فعالیت را ندارد.

* متقاضیان فاقد سابقه دروه آموزشی وسابقه کار به کمیته فنی وتخصصی صدور پروانه ها معرفی می گردند.

* از تاریخ ۹۷/۰۴/۰۱ کلیه پروانه های فیزیکی مسئول فنی باطل وکارت فعالیت شده است.

* حوزه فعالیت مجاز مسئول فنی بر اساس دوره های آموزشی گذرانده شده ونوع مدرک تحصیلی و سابقه کار مسئول فنی به صورت سیستمی تعیین می گردد. لذا در بارگذاری مدارک دقت لازم را به عمل آورید و هنگام بارگذاری سابقه کار حوزه فعالیت را مشخص کنید.

فرمت مهر وکارت فعالیت مسئول فنی

چگونگی آمادگی مسئول فنی جهت شرکت در کمیته فنی تایید مسئول فنی 

 فلوچارت تایید صلاحیت مسئول فنی  

                                                                                                                   ورود  به سامانه TTAC