کد بیمه مسئول فنی

کد با عنوان «مسئول فنی» به شماره کد ۰۲۷۰۹۸

یا کد با عنوان «مسئول فنی نظارت بر مواد غذایی» به شماره کد ۰۵۰۳۲۵

لازم به ذکر است سالیانه لیست مشاغل باید توسط واحد مربوطه که در آن شاغل میباشید به روزرسانی گردد.

 

راه های ارتباط با کانال مسئولین فنی استان یزد

تماس : ۰۹۲۰۶۰۰۶۰۳۰ (از ساعت ۸ الی ۱۴)

ایمیل : masulfaniyazd@yahoo.com

کانال تلگرام  و شبکه های اجتماعی : masulfaniyazd@

صفحه اینترنتی : www.masulfaniyazd.ir/masulfaniyazd