آشنایی با استاندارد Fssc22000

مشاوره برای پیاده سازی و گرفتن گواهینامه FSSC 22000

شرکت مهندسی آلپ به عنوان یک شرکت پیشرو در زمینه مشاوره در صنعت غذا آماده ارائه خدمات مشاوره در زمینه پیاده سازی استاندارد FSSC 22000 بویژه برای شرکت هایی است که مایل به صادرات محصولات خود بوده و لازم است استاندارد FSSC 22000 را پیاده سازی نموده و گواهینامه FSSC 22000 را برای صادرات ارائه نمایند.

استاندارد FSSC 22000 ترکیبی از استاندارد ISO 22000:2005 (مدیریت ایمنی مواد غذایی) و برنامه های پیش نیازی صنایع غذایی(PRPs) در بخشهای مختلف زنجیره تامین، به همراه ۵ الزام تکمیلی میباشد. استاندارد FSSC 22000 توسط سازمان GFSI Global Food Safety Initiative عنوان استاندارد مرجع ایمنی مواد غذایی مورد تایید قرار گرفته است.

GFSI Global Food Safety Initiative یک سازمان غیر دولتی است که توسط انجمن تجارت بین المللی و انجمن کالاها و محصولات مصرفی در کشور بلژیک در سال ۲۰۰۰ ایجاد شد.هدف GFSI بررسی استانداردها و تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل های مرتبط با زنجیره تولید غذا از مزرعه تا چنگال مشتری با در نظر گرفتن الزامات کشورهای پیشرفته و اتحادیه اروپا است.

استاندارد FSSC 22000 چیست؟
استاندارد (Food Safety System Certification) FSSC 22000 در سال ۲۰۱۰ تدوین و به عنوان یک استاندارد مرجع برای زنجیره صنایع غذایی معرفی شد. استاندارد FSSC 22000 یک قدم بزرگ و اساسی در جهت استفاده از یک استاندارد ایمنی موادغذایی معتبر و قابل قبول توسط تمامی سازمانهای بین المللی است که نقطه ضعف های استاندارد ISO 22000 را پوشش می دهد.

پیاده سازی سیستم FSSC22000 به شرکت ها این فرصت را می دهد تا با دستیابی به گواهینامه FSSC22000 ،به عنوان تامین کننده طیف وسیعی از شرکتهای میانی و یا برندهای جهانی معتبر مواد غذایی جهان فعالیت نموده و اعتبار کسب کنند.

استاندارد ISO 22000 توسط سازمان جهانی استاندارد سازی ایزو برای اولین بار در سال ۲۰۰۵ معرفی و منتشر شد ISO 22000 الزامات آیین کار تجزیه و تحلیل خطر و کنترل نقاط بحرانی HACCP)) را دربر میگیرد و با پیاده کردن آن می توان گواهینامه HACCP را همزمان اخذ کرد. هدف ISO 22000:2005 تعریف یک سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی برای تولیدکنندگان منطبق با قوانین متنوع ایمنی مواد غذایی در سراسر جهان بود. اما سازمان (GFSI) Global Food Safety Initiative ، ا استاندارد ایزو ۲۲۰۰۰ را به علت ضعف و نقص در قسمت برنامه های پیش نیازی صنایع غذایی (PRPs) و برنامه های پیشنیازی عملیاتی OPRPs آن مورد تایید قرار نداد. به همین دلیل گروهی از معتبرترین شرکتهای بزرگ صنایع غذایی جهان شامل نستله، یونیلیور، دنون و کرافت با هدف رفع این نقایص، اقدام به تدوین و انتشار استاندارد جدیدی به نام PAS 220 کردند و توسط شرکت BSI در سال ۲۰۰۸ منتشر نمودند . در سال ۲۰۰۹ سازمان جهانی استاندارد سازی (ISO)، استاندارد PAS 220 را در قالب ISO 22002-1 با نام برنامه های پیش نیازی (PRPs)ویژه تولید کنندگان منتشر نمود. سازمان GFSI با تایید استاندارد ISO 22002-1 بهمراه استاندارد ISO 22000 پذیرفت تا این دو استاندراد بصورت تواما بعنوان یک استاندارد مرجع صنایع غذایی قرار گیرد. سرانجام در سال ۲۰۱۰ استاندارد FSSC 22000 توسط یک نهاد مستقل غیر دولتی به دنیا معرفی گردید. این سازمان در سال های بعد با انتشار ۳ استاندارد ISO 22002-2:2013 ویژه کترینگ، ISO 22002-3:2011 ویژه زراعت، ISO 22002-4:2013 ویژه تولیدکنندگان بسته بندی های صنایع غذایی، سعی در تکمیل و گسترش دامنه کاربرد استاندارد FSSC 22000 در سراسر زنجیره تامین نمود.

الزامات تکمیلی FSSC 22000 چیست؟

۵ الزام تکمیلی FSSC 22000 عبارتند از:
• تعریف ویژگیها و الزامات مواد اولیه براساس الزامات قانونی و مقررات مربوطه.
• شناسایی و تهیه لیست کامل کلیه قوانین و استانداردهای بین المللی ، داخلی و محلی در مورد مواد اولیه و محصول نهایی و تعیین و اثبات انطباق با این قوانین و مقررات و شواهد مربوطه
• اطمینان یافتن از انطباق تمامی زیرساخت ها ، فعالیت ها و خدمات (تاسیسات ، حمل و نقل و تعمیرات و نگهداری) موثر بر ایمنی مواد غذایی با الزامات و استانداردهای تعریف شده و ارزیابی ریسک آنها
• اطمینان از داشتن کنترل اثربخش و کامل عملکرد پرسنل موثر بر روی ایمنی مواد غذایی
• اطمینان یافتن از اپیاده سازی سامانه مناسب جهت ارزیابی نتایج آزمونهای مهم و موثر روی ایمنی مواد غذایی و محصول نهایی ( بعنوان مثال ISO 17025)

مزایای پیاده سازی و گرفتن گواهینامه FSSC22000
دلایل پیاده سازی استاندارد FSSC22000 و مزایای گرفتن گواهینامه آن را می توان به طور خلاصه به صورت ذیل تعریف می شود:
• FSSC 22000 جامع ترین استاندارد سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی می باشد که نقایص ایزو ۲۲۰۰۰ را رفع کرده.
• FSSC 22000 به عنوان یک استاندارد مدیریت ایمنی مواد غذایی را به راحتی با سایر سیستم های مدیریت مانند کیفیت، زیست محیطی و سیستم های مدیریت ایمنی، یکپارچه می گرداند.
• تمام الزامات استاندارد های ISO 22000 , PAS 220 و HACCP به طور کامل توسط FSSC 22000 پوشش داده شده.
• PRP ها در استاندارد FSSC 22000 بخوبی پوشش داده شده است.
• استاندارد FSSC 22000 به قوانین و مقررات و رعایت آنها به عنوان حداقل ها تاکید شده است.
• FSSC 22000 ریسک ها و خطا های مربوط به آزمایش و آزمایشگاه را با استاندارد کردن روش های آزمون و داشتن سیستم مدیریت کیفیت برای آن به حداقل رسانده.
• سعی به حذف و حداقل کاهش مخاطرات و ریسک هایی که سلامت محصولات را تهدید می کند در استاندارد FSSC 22000.
• توجه به بهبود مستمر.
• بین المللی بودن گواهینامه FSSC 22000 و مزیت برای صادرات به اروپا.
• استاندارد FSSC 22000در هر سازمانی با هر وسعت قابل پیاده سازی است بویژه در شرکت های کوچک قابل پیاده سازی است.

چطور گواهینامه FSSC 22000 بگیریم؟
برای گرفتن گواهینامه FSSC 22000 باید الزامات آن توسط سازمان پیاده سازی شود. در شرکت هایی که دارای گواهینامه ایزو ۲۲۰۰۰ می باشند در صورتیکه طراحی سیستم مدیریت آن به خوبی و حرفه ای صورت گرفته باشد ارتقا استاندارد ISO 22000 به استاندارد FSSC 22000 ساده تر می باشد. به این منظور باید الزامات اضافه FSSC 22000 به سیستم مدیریت ایمنی و سلامت محصول اضافه شود.