آزمون دوره آموزشی

آزمون دوره آنلاین میکروبیولوژی

۱ – آزمون شامل ده سؤال تستی میباشد

۲ – زمان آزمون بیست دقیقه میباشد

۳ – برای شروع آزمون روی گزینه شروع کلیک نمایید

۴ – در پایان آزمون حتما بر روی گزینه پایان کلیک نمایید تا نمره شما ثبت شود

۵ – برای صدور گواهی پایان دوره آموزشی، شرکت در نظرسنجی دوره آموزشی ، الزامی میباشد

۶ – نمره قبولی ۶۰ از ۱۰۰ میباشد

۷ – در صورت مردود شدن در آزمون، تا دو دفعه با هماهنگی میتوانید مجددا در آزمون شرکت نمایید

برای هماهنگی جهت باز نمودن آزمون، در پیام رسان « واتساپ » به شماره ۰۹۱۳۶۲۵۹۰۳۰ پیام دهید

۸ – اولین نمره ثبت شده در هر روز مبنای قبولی یا ردی میباشد

نکته مهم : فواصل زمانی بین مردودی و باز شدن آزمون حداقل یک روز میاشد

۹ – برای رعایت حقوق دانش پژوهان دیگر، آزمون قابلیت برگشت و مرور را ندارد

شما باید متن درج کنید.
شما باید متن درج کنید.
شما باید متن درج کنید.

نظرسنجی دوره آموزشی

۱ اطلاعات هویتی
۲ ارزیابی استاد
۳ ارزیابی محتوا
۴ ارزیابی سازماندهی