آزمون دوره مجازی بدوخدمت مسئولین فنی

۱ – آزمون شامل بیست سؤال تستی میباشد

۲ – زمان آزمون بیست دقیقه میباشد

۳ – برای شروع آزمون روی گزینه شروع کلیک نمایید

۴ – در پایان آزمون حتما بر روی گزینه پایان کلیک نمایید تا نمره شما ثبت شود

۵ – نمره قبولی ۶۰ از ۱۰۰ میباشد

۶ – در صورت مردود شدن در آزمون، تا سه دفعه با هماهنگی میتوانید مجددا در آزمون شرکت نمایید

برای هماهنگی جهت باز نمودن آزمون، فقط و فقط در پیام رسان ایتا به شماره ۰۹۱۰۲۴۰۴۱۴۳ پیام دهید (لطفا پیامک ندهید و تماس نگیرید)

مدت زمان باز بودن آزمون در هردفعه، نیم ساعت میباشد. لذا فقط در صورت آماده بودن برای انجام آزمون، هماهنگ نمایید تا آزمون باز شود

۷ – اولین نمره ثبت شده در هر ۲۴ ساعت مبنای قبولی یا ردی میباشد

نکته مهم : فواصل زمانی بین مردودی و باز شدن آزمون حداقل ۲۴ ساعت میاشد

۸ – برای رعایت حقوق دانش پژوهان دیگر، آزمون قابلیت برگشت و مرور را ندارد