نظرسنجی پایان دوره آموزشی

برای دسترسی به این قسمت، لازم است که عضو سایت باشید و از طریق گزینه ورود، وارد شوید.

۱ اطلاعات هویتی
۲ ارزیابی استاد
۳ ارزیابی محتوا
۴ ارزیابی سازماندهی